Căn cứ vào Công văn số 704/GM-SKHCN về việc triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo chia sẻ “Kinh nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi nghiệp”.

Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triệu tập sinh viên K55 Khoa CNTT tới tham dự chương trình.

Thời gian: 08h00’ Thứ 7 ngày 29 tháng 09 năm 2018.    

Địa điểm: Phòng họp số 3 nhà A1 – Khu Hiệu bộ trường ĐHHHVN.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.