Các em sinh viên chú ý nhé:

-Các bạn có tên trong danh sách có mặt đúng thời gian và địa điểm đã thông báo để ổn định tổ chức và điểm danh.

- Sinh viên mặc đồng phục mùa hè như Quy định của Nhà trường.

1.Thời gian:

- 07h30’ Thứ 4 ngày 18 tháng 09 năm 2019.    

2.Địa điểm:

- Hội trường lớn A8 – Khu Hiệu bộ trường ĐHHHVN.

Xin cảm ơn!

Danh sách xin xem file đính kèm./.