Kính gửi các thầy, cô Cố vấn học tập và các em sinh viên
Căn cứ vào công văn số 1510/TB-ĐHHHVN ngày 09/11/2020 về việc triệu tập sinh viên tham dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Khoa CNTT và sự phân công của Nhà trường.

Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT triển khai thực hiện công tác trên như sau:

1.Thành phần triệu tập tham dự chương trình:

- Toàn bộ sinh viên K61 Khoa CNTT Trường ĐHHHVN có tên trong danh sách (file đính kèm)

2.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07h30’ đến 9h30’ (Thứ Sáu) ngày 20/11/2020

- Địa điểm: Hội trường A8 Khu Hiệu bộ Trường ĐHHHVN.

3.Yêu cầu:

- Các em sinh viên có tên trong danh sách có mặt đúng thời gian và địa điểm đã thông báo để ổn định tổ chức và điểm danh.

- Sinh viên mặc đồng phục mùa đông như Quy định của Nhà trường.

Kính đề nghị các thầy, cô Cố vấn học tập thông báo cho các bạn sinh viên thuộc nhóm, lớp mình phụ trách được biết và đôn đốc nhắc nhở các bạn có tên trong danh sách triệu tập tham dự chương trình đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn!