Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triệu tập sinh viên Khoa CNTT tới tham dự chương trình:Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2018

1.Thời gian:

07h45’ Thứ 3 ngày 20 tháng 11 năm 2018.    

2.Địa điểm:

Hội trường lớn A8 trường ĐHHHVN

Ghi chú: Các em sinh viên có tên trong danh sách được triệu tập mặc đồng phục mùa đông, có mặt đúng thời gian địa điểm như Nhà trường yêu cầu để buổi lễ thành công tốt đẹp.

3.Thành phần triệu tập tham gia chương trình:

Những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm.

Trân trọng thông báo!