KHOA CNTT TRƯỜNG ĐHHH VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ (SQDB) NĂM 2022

Chỉ tiêu đào tạo của Khoa CNTT: 04 (Chính thức 3; dự bị: 1).

Thời gian đào tạo: 4 tháng (dự kiến khai giảng vào đầu tháng 8/2022).

Địa điểm đào tạo: Trường Quân sự Quân khu 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Đối tượng tuyển chọn:

    +  Nam sinh viên.

    + Có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi không quá 30, không thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ.

    + Tốt nghiệp đại học năm 2022 .

Việc tuyển chọn tuân thủ theo quy định trong file đính kèm./.

File đính kèm: