Những em sinh viên Khóa 54 đã hoàn thành chương trình học, nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra có thể đăng ký xét Hệ VLVH.
Thủ tục đăng ký nộp (Đơn xin xét TN + Phiếu thanh toán tài sản) về Văn phòng Khoa -P301 A4
Hạn đăng ký:  29/12/2020.
Liên hệ Cô Hường (GVK),  số ĐT:: 0904 351 466.
Danh sách xin xem file đính kèm./.