Đề nghị các em sau lên VP Khoa để đăng ký bổ sung làm thủ tục xét tốt nghiệp ( nộp Đơn xin xét TN+Phiếu thanh toán tài sản )

Hạn: 28/6/2021

Lớp CNT 58ĐH : 

Bạn Vũ Thành Đạt (75849) . SN: 18/07/1999

Lớp TTM56ĐH:

Bạn Nguyễn Phan Long (64122). SN: 04/06/1997

Chi tiết liên hệ với cô Hường-ĐT : 0904 351 466