Nhằm tạo sân chơi để sinh viên thể hiện năng lực, tham gia phấn đấu trở thành " Sinh viên 5 tốt"

Tạo cơ hội nghề nghiệp, việc làm thêm cho sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp

Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi lập trình dành cho sinh viên mang tên "Code War" năm 2019

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.

Xin cảm ơn!

File đính kèm: