Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT triển khai thực hiện chương trình “Đại hội sinh viên Khoa Công nghệ thông tin” và “Lễ tổng kết năm học 2019-2020”

1.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 13h30’ (Thứ Bảy) ngày 21/11/2020

- Địa điểm: Hội trường A8 - Khu Hiệu bộ Trường ĐHHHVN.

2.Yêu cầu:

- Các em sinh viên có tên trong danh sách có mặt đúng thời gian và địa điểm đã thông báo để ổn định tổ chức và điểm danh (theo sơ đồ phân công)

- Sinh viên mặc đồng phục mùa đông như Quy định của Nhà trường.

3. Thành phần triệu tập: 

- Toàn bộ sinh viên K59 và K60 Khoa CNTT gồm các lớp: CNT59ĐH, KPM59ĐH, TTM59ĐH, CNT60ĐH, KPM60ĐH, TTM60ĐH;

- Toàn bộ các bạn sinh viên là Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn của K58 và K61 đại diện cho tập thể lớp, nhóm mình tới tham dự chương trình, bao gồm cán bộ của các lớp: CNT58ĐH, KPM58ĐH, TTM58ĐH, CNT61ĐH, KPM61ĐH, TTM61ĐH.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.