Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT triển khai thực hiện triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo

“Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng – Cơ hội, thách thức và giải pháp”

1.Thành phần triệu tập tham dự chương trình:

- Tất cả sinh viên các lớp có tên trong danh sách (file đính kèm)

- Tất cả sinh viên có quan tâm chương trình đều có thể tới tham dự;

2.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 07h30’ (Thứ Bảy) ngày 28/11/2020

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng – số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3.Yêu cầu:

- Các em sinh viên có tên trong danh sách có mặt đúng thời gian và địa điểm đã thông báo để ổn định tổ chức.

- Sinh viên mặc đồng phục mùa đông như Quy định của Nhà trường.

Trân trọng cảm ơn!