THÀNH ĐOÀN HẢI PHÒNG

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

***

Số: 153-ĐTN/TB

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v triệu tập đoàn viên tham dự “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”,
tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm

đối với người đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố

Kính gửi: Liên chi Đoàn, Liên chi hội các Khoa/Viện.

Căn cứ kế hoạch 735-KH/TĐTN-BTG ngày 27/11/2017 của Ban thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông”, tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố; Căn cứ theo các nội dung của chương trình và phân công triệu tập lực lượng tham gia Chương trình, Ban thường vụ Đoàn trường quyết định triệu tập 150 sinh viên tham dự chương trình với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:      

- Thời gian: 06h30 ngày 02 tháng 12 năm 2017 (Sáng Thứ bảy).

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

2. Thành phần triệu tập:

2.1. Lực lượng dự Lễ phát động (50 SV)

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Khoa Hàng hải

15

2

Khoa Máy tàu biển

15

3

Khoa Công trình

20

Tổng

50

            - Trang phục: lực lượng dự Lễ phát động mặc áo xanh thanh niên, quần tối màu, sơ vin, đi giày hoặc dép quai hậu.

            - Các đơn vị được phân công cử 01 đồng chí phụ trách lực lượng trong suốt thời gian diễn ra Lễ phát động.

2.2. Lực lượng tham gia tập huấn kiến thức lái xe khoa học, an toàn (50 SV)

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Khoa Kinh tế

20

2

Khoa Đóng tàu

10

3

Khoa Ngoại ngữ

10

4

Viện Cơ khí

10

Tổng

50

            2.3. Lực lượng tham gia thi nhảy dân vũ (50 SV)

TT

Đơn vị

Số lượng

1

Khoa Điện – Điện tử

10

2

Khoa Quản trị - Tài chính

10

3

Khoa Công nghệ thông tin

10

4

Viện Đào tạo – Quốc tế

10

5

Viện Môi trường

10

Tổng

50

            - Giao cho đội dân vũ Viện Đào tạo – Quốc tế và đội dân vũ Khoa Điện – Điện tử phụ trách chính phần nội dung bài nhảy.

            - Thời gian tập của đội dân vũ vào 18h00 – 19h30 các ngày thứ 3, 4, 5, 6 tại tầng 2 nhà để xe sinh viên mới. (Bắt đầu từ thứ 3, ngày 28/11/2017)

            - Các đơn vị cử 01 đồng chí phụ trách lực lượng tham gia đội nhảy trong suốt thời gian luyện tập và dự thi.

Nhận được thông báo này, Ban thường vụ Đoàn trường yêu cầu Bí thư Liên chi đoàn, Liên chi Hội trưởng Liên chi Hội sinh viên các khoa/viện có lực lượng được triệu tập đôn đốc sinh viên của đơn vị mình tham dự đầy đủ, đúng thành phần để chương trình diễn ra thành công./.

Nơi nhận:

- Các LCĐ, Đoàn trực thuộc;

- Các LCH;

- Lưu VP Đoàn trường.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

<Đã ký>

 

Nguyễn Vương Thịnh