Căn cứ vào công văn số 14/TB-CTSV-ĐHHHVN của Nhà trường về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp của tập đoàn FPT Telecom, BCN Khoa CNTT triển khai thực hiện công văn trên như sau:
1.Thành phần triệu tập: 300 sinh viên K55, K56, K57 Khoa CNTT.
2.Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: 18h45' Thứ 4 ngày 09/05/2018.
- Địa điểm: Hội trường lớn A8 Khu Hiệu bộ trường ĐHHHVN.
Các em sinh viên đọc kỹ công văn đính kèm để biết thêm chi tiết.
Trân trọng thông báo.

File đính kèm: