Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018, BCN Khoa CNTT triển khai thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với nội dung như sau:
1.Thành phần triệu tập sinh viên: 

Sinh viên các nhóm lớp K55 với danh sách như file đính kèm.

2.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30' thứ Bảy ngày 24/03/2018

- Địa điểm: Phòng 313-A4 Khoa CNTT trường ĐHHHVN.

Kính đề nghị các thầy cô CVHT các nhóm-lớp sinh viên K55 nhắc nhở và đôn đốc sinh viên trong nhóm-lớp mình phụ trách được biết và tham gia chương trình đầy đủ đúng quy định như yêu cầu của BCN Khoa CNTT.