Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2018 đi đào tạo Sĩ quan dự bị (theo lệnh gọi của Bộ Quốc Phòng đối với các ngành mà quân đội yêu cầu).

Đối tượng: Nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2018 (bao gồm cả các bạn đã nhận bằng vào tháng 2/2018), ưu tiên các bạn tự nguyện tham gia.

Thời gian đào tạo: 4 tháng, dự kiến khai giảng vào đầu tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Trường QS Quân Khu 3 - P. Sao Đỏ, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Khoa CNTT lấy 03 suất trong đó chính thức 02 suất và dự bị 01 suất.

Chi tiết xem trong file đính kèm.