THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - LGEVH

Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo, lao động sản xuất trong chương trinh kết nối doanh nghiệp theo định hướng của Nhà trường; trong tháng 7/2018 Công ty LGEVH phối hợp với Nhà trường tổ chức tuyển thực tập sinh làm việc tại LGEVH với các nội dung sau:

Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối hoặc vừa ra trường hệ chính quy của Vimaru (Ưu tiên các khoa kỹ thuật: Điện/điện tử, tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử, chế tạo máy, CNTT) - Có thể sử dụng được tiếng Anh

Thời gian : 7h30 sáng ngày 06/07/2018 (thứ sáu)

Địa điểm : Phòng hội thảo khoa CNTT - 313 tầng 3 nhà A4, trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

File đính kèm: 
Từ khoá: