Thông báo các sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp - đợt 21(2020-2021)  nhưng chưa làm thủ tục xét tốt nghiệp (nộp đơn xin xét TN + Phiếu thanh toán tài sản). 

Đề nghị liên hệ ngay với Cô Hường (GVK), SĐT: 0904.351.466.

Hạn cuối: 25/2/2021.
Chi tiết xin xem file danh sách đính kèm./.