Đã  có học bổng học kỳ 1 (2018-2019). Đề nghị các Thầy, Cô cố vấn học tập thông báo ngay cho sinh viên đến Văn phòng khoa để nhận. Hạn ngày 21/3/2019

Ghi chú: khi  đến nhận các em mang theo thẻ sinh viên (không nhận hộ).