06 Th. 07

Ngày 5 tháng 7 năm 2021, tại P313 A4. Khoa CNTT - Trường ĐH Hàng hải , Khoa CNTT kết hợp với phòng Khoa học Công nghệ đã tiến hành  nghiệm thu đề tài...

01 Th. 07

           Sáng ngày 1 tháng 7 năm 2021, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải "sinh viên nghiên cứu khoa học cấp...

30 Th. 06

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, tại văn phòng Khoa CNTT, đại diện BCN khoa và Liên chi Đoàn khoa CNTT đã trao phần thưởng động viên các nhóm SV đạt thành...

21 Th. 06

KHOA CNTT ĐÃ XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NGHÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO CHUẨN CDIO

08 Th. 06

Giải thưởng sinh viên  NCKH góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo...

08 Th. 06

Sáng ngày 07-06-2021, Khoa CNTT trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Đại hội Công đoàn Khoa năm học 2020-2021.

08 Th. 05

Trân trọng kính gửi các thầy các cô Thông báo KHẨN số 634/TB-ĐHHHVN-TCHC ngày 08/5/2021 V/v Tăng cường một số biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch...

24 Th. 04

Ngày 24 tháng 4 năm 2021, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2020-2021, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triển...

24 Th. 04

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Khoa CNTT (P301- A4), PGS.TS. Phạm Văn Thuần Trưởng phòng đào tạo cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra của nhà...

Trang