19 Th. 01

BAN CHỦ NHIỆM KHOA VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ VỀ THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TRẠI NẤM THIỆN GIAO- ĐỒ SƠN- HẢI PHÒNG NHÂN DỊP NĂM MỚI...

18 Th. 12

Khoa Công nghệ thông tin xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kết nối doanh nghiệp, tuyển dụng và hướng nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm học  2019...

08 Th. 11

Căn cứ vào công văn số 1252/ĐHHHVN-QHQT ngày 23/10/2019 về việc tổ chức chương trình tham quan Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng, BCN Khoa CNTT thực...

23 Th. 10

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại P313- A4, trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã diễn ra:  Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ thông...

22 Th. 07

Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo...

28 Th. 06

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2018-2019)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Kính đề nghị các Giáo...

13 Th. 04

Để định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và chia sẻ cơ hội thực tập cho sinh viên. Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2019 tại phòng 313 nhà A4, Khoa Công nghệ...

12 Th. 12

Kính gửi các thầy cô công văn về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp của Khoa CNTT tháng 12 năm 2018. Kính đề nghị các...

Trang