Chủ nhiệm đề tài Năm học
Giảng viên 2017 - 2018 Xây dựng Cổng thông tin Khoa CNTT
Nguyễn Trung Quân 2016 - 2017 Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo...
Cao Đức Hạnh 2016 - 2017 Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động máy tàu...
Nguyễn Thành Tuấn Anh 2016 - 2017 Nghiên cứu về công nghệ HTML 5 và CSS 3, ứng dụng...
Trần Đình Vương 2016 - 2017 Nghiên cứu và đánh giá các chuẩn công nghệ tích...
Trần Thị Hương 2016 - 2017 Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập...
Nguyễn Trung Đức 2016 - 2017 Xây dựng phần mềm quản lý công tác phát triển...
Trịnh Thị Ngọc Hương 2016 - 2017 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh
Hồ Thị Hương Thơm 2016 - 2017 Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin...
Ngô Quốc Vinh 2016 - 2017 Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều...
Trần Đăng Hoan 2016 - 2017 Nghiên cứu khả năng tương hợp của siêu dữ liệu...
Phạm Trung Minh 2016 - 2017 Ứng dụng IoT xây dựng hệ thống giám sát hiệu suất...
Phạm Tuấn Đạt 2016 - 2017 Nghiên cứu và cài đặt giải thuật sinh khóa dòng...
Nguyễn Trường Giang 2016 - 2017 Nghiên cứu mạng neural, xây dựng chương trình...
Nguyễn Hữu Tuân 2016 - 2017 Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh mặt người...
Nguyễn Trung Quân 2017 - 2018 Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở pfSense vào nâng...
Nguyễn Thành Tuấn Anh 2017 - 2018 Nghiên cứu một số hình thức tấn công trong mạng...
Trần Đăng Hoan 2017 - 2018 Nghiên cứu nhận dạng sự kiện cho giám sát hàng hải
Cao Đức Hạnh 2017 - 2018 Nghiên cứu hệ chuyên gia chẩn đoán trạng thái kỹ...
Võ Văn Thưởng 2017 - 2018 Ứng dụng Hadoop framework và MapReduce vào việc...

Trang