18 Th. 09

Căn cứ vào Công văn số 830/TB-ĐHHHVN về việc triệu tập sinh viên tham dự “Lễ khai giảng năm học 2018-2019”, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin...

18 Th. 09

Ban chủ nhiệm khoa CNTT  triệu tập toàn bộ sinh viên K59, gồm các lớp: CNT59ĐH, KPM59ĐH và TTM59ĐH Khoa CNTT tham dự “Lễ ra quân phát động HSSV...

18 Th. 09

Kính gửi các thầy (cô) và toàn thể các em sinh viên!        Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty...

13 Th. 09

Chúc mừng các em sinh viên xuất sắc đã đạt học bổng học kỳ 2(2017-2018)  Các em tới văn phòng khoa CNTT (tầng 3 nhà A4) gặp cô Hường để lĩnh. Yêu cầu...

11 Th. 09

Học bổng Thắp sáng niềm tin là một cơ hội tốt để các bạn sinh viên K59 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính trong suốt quá trình học đại học.

06 Th. 09

Tháng 6 năm 2018, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và Facebook đã phát động chiến dịch “Think Before You Share - Suy nghĩ trước khi...

16 Th. 08

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ . Nhất là sự bùng nổ thông tin thì vấn đề “ An toàn thông tin” là vô cùng cấp thiết....

15 Th. 08

Đề nghị các em ở diện cảnh báo khẩn trương lên Văn phòng Khoa để ký vào danh sách (có file đính kèm) Kính đề nghị các Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học...

Trang