17 Th. 07

Kính gửi thầy cô và các em "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 & NĂM HỌC (2017-2018)" https://drive.google.com/file/d/...

02 Th. 07

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - LGEVH Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (...

27 Th. 06

Kính gửi các Thầy Cô "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2017-2018)" Đề nghị các Cố vấn học tập gửi ngay cho lớp.  Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với...

23 Th. 06

Kính gửi các Thầy/Cô danh sách giao hướng dẫn đề tài Thực tập TN cho K55. Thời gian tính thực tập TN của sinh viên bắt đầu từ 1/8. Tuy nhiên các Thầy...

23 Th. 05

Thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa ĐHHHVN và VNPT Hải Phòng được ký kết trong năm 2017, trong đó trọng tâm là việc hợp tác nâng cao chất...

04 Th. 05

Căn cứ vào công văn số 14/TB-CTSV-ĐHHHVN của Nhà trường về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp của tập đoàn FPT...

02 Th. 05

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại phòng 313-A4 Hội đồng Khoa học Khoa Công nghệ thông tin tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh...

24 Th. 04

Thông báo: Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ phụ năm học 2018-2019. Đối tượng: các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và thực...

12 Th. 04

Các Quyết định về việc kỷ luật các sinh viên thuộc khoa CNTT vi phạm quy chế rèn luyện sinh viên tháng 4-2018.

12 Th. 04

Vào hồi 16h00 thứ Hai, ngày 09/04/2018 về tại Phòng học chuyên ngành 313, tầng 3 nhà A4, Chi bộ Khoa CNTT tổ chức cuộc họp Chi bộ tháng 4 với các nội...

Trang