13 Th. 09

Chúc mừng các em sinh viên xuất sắc đã đạt học bổng học kỳ 2(2017-2018)  Các em tới văn phòng khoa CNTT (tầng 3 nhà A4) gặp cô Hường để lĩnh. Yêu cầu...

11 Th. 09

Học bổng Thắp sáng niềm tin là một cơ hội tốt để các bạn sinh viên K59 nhận được nguồn hỗ trợ tài chính trong suốt quá trình học đại học.

06 Th. 09

Tháng 6 năm 2018, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và Facebook đã phát động chiến dịch “Think Before You Share - Suy nghĩ trước khi...

16 Th. 08

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ . Nhất là sự bùng nổ thông tin thì vấn đề “ An toàn thông tin” là vô cùng cấp thiết....

15 Th. 08

Đề nghị các em ở diện cảnh báo khẩn trương lên Văn phòng Khoa để ký vào danh sách (có file đính kèm) Kính đề nghị các Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học...

17 Th. 07

Kính gửi thầy cô và các em "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 & NĂM HỌC (2017-2018)" https://drive.google.com/file/d/...

27 Th. 06

Kính gửi các Thầy Cô "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2017-2018)" Đề nghị các Cố vấn học tập gửi ngay cho lớp.  Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với...

23 Th. 06

Kính gửi các Thầy/Cô danh sách giao hướng dẫn đề tài Thực tập TN cho K55. Thời gian tính thực tập TN của sinh viên bắt đầu từ 1/8. Tuy nhiên các Thầy...

Trang