21 Th. 06

KHOA CNTT ĐÃ XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO NGHÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THEO CHUẨN CDIO

08 Th. 06

Giải thưởng sinh viên  NCKH góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo...

08 Th. 06

Sáng ngày 07-06-2021, Khoa CNTT trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã diễn ra Đại hội Công đoàn Khoa năm học 2020-2021.

08 Th. 05

Trân trọng kính gửi các thầy các cô Thông báo KHẨN số 634/TB-ĐHHHVN-TCHC ngày 08/5/2021 V/v Tăng cường một số biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch...

24 Th. 04

Ngày 24 tháng 4 năm 2021, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2020-2021, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triển...

24 Th. 04

Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Khoa CNTT (P301- A4), PGS.TS. Phạm Văn Thuần Trưởng phòng đào tạo cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra của nhà...

18 Th. 04

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THÁNG THANH NIÊN NĂM 2021

07 Th. 04

Các bạn sinh viên khóa 58 tham gia thực tập tại Công ty giải pháp Cảng và Hậu cần Portlogics (PLC).

31 Th. 03

Để tri ân các thầy cô là cựu giáo chức, cán bộ giảng viên, công nhân viên, người lao động cũng như toàn thể các thế hệ sinh viên, Khoa CNTT tổ chức ...

Trang