Tháng 3 17

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CNTT- NHIỆM KỲ 2019-2022

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CNTT- NHIỆM KỲ 2019-2022 Thời gian: 2h00 ngày 16 tháng 3 năm 2020 Địa điểm: P313- A4- Trường ĐH Hàng hải...
Tháng 10 23

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHIỆM KỲ 2019 - 2022

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại P313- A4, trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã diễn ra:  Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Công nghệ thông...
Tháng 9 26

THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên tham dự “Chương trình tuyển dụng công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng”

Căn cứ vào Công văn số 891/TB-ĐHHHVN về việc triệu tập sinh viên tham dự “Chương trình tuyển dụng công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng”....
Tháng 9 24

THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo “Kinh nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi nghiệp”

Căn cứ vào Công văn số 704/GM-SKHCN về việc triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo chia sẻ “Kinh nghiệm thành công, thất bại trong quá trình khởi...
Tháng 9 21

DANH SÁCH CHIA NHÓM CÁC LỚP TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018-2019 (Dành cho sinh viên hệ chính quy Khóa 59)

Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin triển khai thực hiện công văn “Tổ chức các lớp tập huấn khai thác tài nguyên thư viện dành cho sinh viên hệ...
Tháng 9 20
Tháng 9 18

THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Căn cứ vào Công văn số 830/TB-ĐHHHVN về việc triệu tập sinh viên tham dự “Lễ khai giảng năm học 2018-2019”, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin...
Tháng 9 18

THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ ra quân phát động HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ATGT năm học 2018-2019

Ban chủ nhiệm khoa CNTT  triệu tập toàn bộ sinh viên K59, gồm các lớp: CNT59ĐH, KPM59ĐH và TTM59ĐH Khoa CNTT tham dự “Lễ ra quân phát động HSSV...
Tháng 9 18

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA LGEVH THÁNG 9 NĂM 2018

Kính gửi các thầy (cô) và toàn thể các em sinh viên!        Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty...

Trang