Tháng 5 25

Xây dựng phần mềm hỗ trợ một số công tác quản lý hành chính tại khoa Công nghệ thông tin

- Khảo sát chức năng hệ thống và thu thập các biểu mẫu liên quan - Phân tích thiết kế hệ thống - Xây dựng các chức năng chương trình - Triển khai...
Tháng 1 29

Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo trì và cấu hình phòng máy thực hành ứng dụng cho các phòng thực hành của khoa Công nghệ thông tin

- Nghiên cứu tình trạng hiện tại của các phòng máy thực hành. - Nghiên cứu các thư viện mã nguồn mở. - Ứng dụng và tùy biến các thư viện mã nguồn...
Tháng 1 29

Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động máy tàu thủy - hệ toán cơ nhiều bậc tự do trên nền tảng công nghệ LabView

- Nghiên cứu về dao động hệ trục máy tàu thủy. - Nghiên cứu cơ sở toán học, Matlab dưới dạng mfile và toolkit MathScript của Labview. - Nghiên cứu...
Tháng 1 29

Nghiên cứu về công nghệ HTML 5 và CSS 3, ứng dụng thiết kế giao diện Web Responsive ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục

- Nghiên cứu về công nghệ HTML 5 và CSS 3 - Tìm hiểu về thiết kế web đa nền tảng Responsive - Thiết kế một giao diện web Responsive - Cài đặt,...
Tháng 1 29

Nghiên cứu và đánh giá các chuẩn công nghệ tích hợp để quản lý cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

- Tìm hiểu dữ liệu về văn hóa phi vật thể tại Việt Nam - Nghiên cứu các chuẩn đã có trên thế giới. - Đề xuất, xây dựng mô hình áp dụng thực tiễn...
Tháng 1 29

Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập điện tử ứng dụng cho trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

- Nghiên cứu và tìm hiểu công nghệ điện toán đám mây. - Tìm hiểu công tác cố vấn học tập của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. - Nghiên cứu nền...
Tháng 1 29

Xây dựng phần mềm quản lý công tác phát triển Đảng viên cho Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

Hiện phần mềm quản lý Đảng viên đã được triển khai một thời gian, đảm bảo công tác theo dõi quản lý cơ sở dữ liệu Đảng viên từ khi có quyết định kết...
Tháng 1 29

Nghiên cứu phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh

- Giai đoạn I: đề tài tập trung nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh đã tồn tại và của một số tác tác giả khác đã nghiên cứu...
Tháng 1 29

Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền tần số Wavelet

• Nghiên cứu tổng quan về giấu tin và phát hiện ảnh có giấu tin. • Nghiên cứu phương pháp giấu tin trên ảnh và phát hiện ảnh có giấu tin trên miền...
Tháng 1 29

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển anten truy theo, ứng dụng trong thông tin liên lạc hàng hải

- Nghiên cứu công nghệ sensơ đo góc với độ chính xác cao - Phân tích, xây dựng hệ thống gắn sensơ góc với cơ cấu truyền động chấp hành. - Đề xuất...

Trang